Pył pm 2.5 czyli jak o siebie zadbać?

Mówiąc językiem naukowym pył pm 2.5 to aerozole atmosferyczne, a średnica ich nie przekracza 2 i pół mikrometra. Mówiąc językiem mniej naukowym, to zawieszony pył bardzo groźny dla zdrowia, przed którym trzeba się chronić. Absolutnie i bezapelacyjnie.

Dlaczego pył 2.5 pm jest tak groźny dla zdrowia?

Odpowiadając na powyższe pytanie warto wskazać przede wszystkim szkodliwość dla górnych dróg oddechowych . Zagrożone są też płuca oraz krew. Widać tu zatem wpływ na wiele elementów ludzkiego organizmu, elementów tak istotnych dla właściwego funkcjonowania człowieka. Układ oddechowy i układ krążenia, jeżeli zostaną zaatakowane, nie ma szans, by człowiek wyszedł z tego bez szwanku.

Edukacja bliskich

Odpowiedzialność za jakość powietrza to nie tylko odpowiedzialność wielkich korporacji i rządów, ale odpowiedzialność każdego pojedynczego człowieka, który może zrobić wiele dla zdrowia swojego, zdrowia swoich sąsiadów i zdrowia całego społeczeństwa. Każdego dnia podejmuje się pewne decyzje, które mają konsekwencje. Za smog odpowiadają w dużej mierze piece w gospodarstwach domowych, więc warto przyjrzeć się temu czym ogrzewa się mieszkanie. Ogromną rolę odgrywa edukacja swojej rodziny i sąsiadów.

Dbanie o to, aby oddychać świeżym powietrzem jest fundamentalnym obowiązkiem każdego człowieka. Każdego dnia powinno się podejmować działania, aby przyszłe pokolenia oddychały czystym powietrzem, bezpiecznym dla zdrowia.