spektroskop

Czym jest spektroskop i do czego służy?

Czym jest spektroskop i do czego służy?

Spektroskop jest urządzeniem, które zadanie stanowi rozdzielenie światła na długości fal, z których jest złożony. Dawniej spektroskopy korzystały z pryzmatów, które miały za zadanie rozszczepić światło poprzez jego załamanie – zakrzywiając świetlne fale przedostające się poprzez szkło. Znakomity przykład załamania światła to tęcza, w której światło słoneczne przechodzi poprzez kropelki deszczu i rozszczepiane jest na różnorodne barwy. Obecnie spektroskopy nierzadko mogą zastępować pryzmat bardzo wąskimi szczelinami, które nazywa się dyfrakcyjnymi siatkami. Szczeliny te zajmują się rozprowadzeniem światła na różnorodne długości fal w różnej ilości, co pozwala na pomiary długości fal.

Spektroskopia – jak jest definiowana?

Spektroskopia pozwala na wykonywanie pomiarów składu oraz struktury różnorodnych cząsteczek. Spektroskop (link) umożliwia chemikom identyfikowanie różnych gatunków, które obecne są w danej próbce albo mapowanie struktury cząsteczek.

 

Spektroskopia – rodzaje

spektroskop

Wybrane rodzaje spektroskopii rozróżniane są na podstawie typu energii promieniowania, która zaangażowana jest w interakcję. W przypadku wielu zastosowań widmo określa się dzięki pomiarom zmian częstotliwości albo intensywności tejże energii promieniowania. Typy spektroskopii możemy także określić na podstawie charaktery danej interakcji pomiędzy materiałem a energią. Wyróżnić możemy między innymi: spektroskopię rentgenowską, biomedyczną, absorpcyjną, jak i równie ważną astronomiczną.