mieszadło magnetyczne

Czym są mieszadła magnetyczne?

Mieszanie jest bardzo ważnym procesem w praktyce laboratoryjnej. Pozwala ona rozprowadzić składniki roztworu w całej jego objętości. Mieszanie może być przeprowadzone na wiele sposobów. Najprostszym z nich jest wykorzystanie bagietki szklanej. Wymaga to jednak ciągłej obecności eksperymentatora. Dużo wygodniejszym rozwiązaniem jest użycie mieszadła magnetycznego.

Czym jest takie urządzenie?

Mieszadło magnetyczne jest urządzeniem, które pozwala na wygodne i efektywne mieszane roztworów. Sam przyrząd jest przypomina wagę techniczną. Na metalowej płycie umieszczany jest pojemnik z roztworem (np. zlewka lub szklana butelka). Przed położeniem pojemnika na płytę należy wrzucić do roztworu dipol magnetyczny. Jest to stalowy pręcik w otoczce z teflonu lub polietylenu. Reaguje on na zmienne pole magnetyczne wytwarzane przez urządzenie, czego efektem jest rotacja dipola i mieszanie cieczy, w której jest zanurzony. Mieszadła mają możliwość regulacji liczby obrotów na minutę, co pozwala dostosować szybkość rotacji dipola do właściwości roztworu (np. jego lepkości), tak aby mieszanie było najbardziej efektywne.

Dlaczego warto zainwestować w takie urządzenie?

Największą zaletą płynącą z wykorzystania tych narzędzi jest automatyzacja procesu mieszania. Nierzadko trwa ono wiele godzin. Eksperymentator może położyć pojemnik z roztworem na płycie, ustawić pożądaną liczbę obrotów na minutę i zająć się innymi zadaniami lub zrobić sobie przerwę. Urządzenie jest niezwykle proste do utrzymania w czystości, ponieważ po skończonej pracy wystarczy jedynie wyjąć dipol z roztworu (za pomocą magnesu), oczyścić go i odłożyć do oznaczonego pojemnika. Jeśli płyta nie zabrudziła się podczas pracy, to nie ma konieczności jej mycia.

mieszadło magnetyczne