dygestorium laboratoryjne

Charakterystyka dygestorium laboratoryjnego

Właściwe wyposażenie laboratorium biologicznego czy też chemicznego, stanowi podstawę zachowania bezpieczeństwa w czasie wykonywania pracy. Jednym spośród najważniejszych sprzętów będzie dygestorium laboratoryjne – czym ono właściwe jest, do czego się go używa i jak się je wykonuje?

Co to jest dygestorium i do czego może służyć?

Dygestoria laboratoryjne zapewniają wolne od wszelkiego ryzyka, jak i wygodne środowiska pracy w każdym z laboratoriów. Czym jest właściwie dygestorium? To komora mająca kształt zbliżony do sporej szafy razem z właściwym podłączonym systemem do wentylacji, który przyczynia się do wydmuchiwania powietrza poza laboratorium. Wentylator zwykle znajduje się na dachu danego budynku celem zminimalizowania poziomu hałasu. Podstawowa funkcja dygestorium to zapobieżenie wydostanie się do środowiska laboratorium szkodliwych dla zdrowia i życia lotnych substancji, jak i ochrona pracy osoby pracującej w laboratorium przed ewentualną eksplozją czy też pożarem. Dzięki zastosowaniu aktywnych systemów do wywiewu oraz nawiewu w pomieszczeniach, eksploatacyjne koszty, zostają zredukowane do niezbędnego minimum. Dygestoria laboratoryjne pozwalają na zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa, podwyższając przy tym równocześnie komfort pracy. Ma skutek współpracy najlepszych na rynku specjalistów od aerodynamiki, jak i wyciągowych systemów z inżynierami od systemów wentylacyjnych, mogła powstać koncepcja bezpieczeństwa, która polega na dodaniu następnych modułów do dygestoriów, które zapewniają bezpieczeństwo pracy w każdym spośród laboratoriów. Dzięki płynnej regulacji odciągowego modułu skorelowanego z pozycją położenia okienka dygestorium, można uzyskać odpowiednią optymalną wyciągową moc. Moduły dodatkowe, jak chociażby automatycznie domykane okno po upływie trzech minut, także mogą mieć wpływ na odpowiedni komfort w czasie pełnienia obowiązków zawodowych w laboratorium. Wszystko to razem z systemem do nawiewu podblatowego, będzie w stanie zapewnić bezpieczeństwo użytkowania na wysokim poziomie.

Wyposażenie dygestoriów

dygestorium laboratoryjne
Renggli.pl

Dygestoria mogą posiadać bardzo obszerne wyposażenie zewnętrzne, jak również wewnętrzne – bez niego nie byłyby przydatne podczas pracy z substancjami potencjalnie niebezpiecznymi. Ich wyposażenie obejmować może między innymi:

  • wentylację,
  • instalację kanalizacyjną,
  • instalację gazową,
  • instalację wodną,
  • oświetlenie, które jest niezbędne w przypadku wszelkiego typu dokładnych prac,
  • regulowaną szybę przednią – dzięki regulowanej wysokości do dygestoriów można wkładać ręce ciągle chroniąc swoją twarz za szybą,
  • szafkę do przechowania chemicznych substancji stosowanych podczas pracy w dygestoriach – czasami tego typu szafki mają niezależny system wentylacyjny i są zabezpieczone przed wpływem chemii,
  • gniazdka elektryczne,
  • panel sterujący wraz z zaworem gazu oraz wody, jak również włącznikami,
  • czujniki, przykładowo czujniki do kontrolowania przepływu powietrza, czujniki gazów toksycznych i czujniki przeciwpożarowe.

Z czego wykonywane są dygestoria?

Dawniej podczas produkcji dygestoriów wykorzystywano drewno. Dzisiaj do dyspozycji producenci mają bezpieczniejsze i bardziej wytrzymałe surowce. Zwykle jest to pokryta warstwą farmy chemoodpornej stalowa blacha, jak i zabezpieczone za pomocą surowca chemoodpornego (na przykład polipropylenu) laminowane płyty. Wewnętrzne blachy w dygestorium mogą zostać wykonane z ceramiki monolitycznej albo łączonej, żywicy fenolowej albo epoksydowej, konglomeratu granitowo-kwarcowego czy z nierdzewnej stali.